Větší než zahrada, menší než farma, krásnější než sad a úrodnější než pole.

Design RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt

Vodní prvky nahoře na hoře
Sepp Holzer, Krameterhof 2006

2.díl fotoseriálu

Voda může buďto jen tak odtéct, nebo se s ní dají dělat divy.
U Holzerů má před sebou každá kapka vody ze studní a pramenů hodně příjemných povinností.

Terasované svahy umožňují pouštět jí díky gravitaci do více než 70 rybníčků, jezírek či vodních příkopů.
Vodní plocha v Krameterhofu dohromady čítá něco přes 3 hektary.

Rozhodně se nejedná jen o nějakou okrasnou záležitost,
probíhá zde zároveň výnosný chov ryb mnoha druhů, škeblí a raků.

Raci nazývají svým domovem tyto vodní příkopy plné rostlin a úkrytů, které jsou přesně to,
co vyhledávají v přírodě. Snadno se prý loví do klecí s návnadou.

Pstruh focený ve venkovním akváriu nedaleko kuchyně, zřejmě už se k němu sklízí zelenina.
Ale jeho život rozhodně stál za to, narozdíl od kolegů krmených granulemi v umělých
a chemicky ošetřovaných velkochovech.

Kameny nejsou ve vodě náhodou. Akumulují sluneční teplo a předávají ho do vody.
Proto je možné i v této nadmořské výšce chovat a pěstovat teplomilné druhy živočichů a rostlin.

Kořeny a větve zase slouží jako přirozené útočiště rybímu potěru. Generace ryb se tak mohou obnovovat bez umělého vysazování. Ryby se nemusí ani krmit, vše zajistí přírodní rovnováha. Sepp Holzer vymyslel například i samoobslužnou rybí mateřskou školku, nebo fígl pro snadný výlov ryb. To vše v nádherném prostředí, kde nic ničemu neškodí.

I smrky mohou podpořit přírodní rovnováhu ... opak pořádku zde není nepořádek, ale pestrost.

Prodej vodních rostlin je také jedním ze zdrojů příjmů této farmy.

Vodní plochy fungují jako zrcadla, odráží sluneční světlo do svahů a zlepšují tím tepelné mikroklima pro ovocné stromy.

Viděli jsme toho spousty, a přitom to byl jen zlomek celého vodního bohatství této farmy. Voda zde cestou vyrábí v malé turbíně i elektřinu pro celou farmu, a mlýn může mlít a pohánět různé mechanismy.

 

 

Text a foto: Jaroslav Svoboda, 2006

1.Terasy a výsadba pro zúrodnění hory

2.Vodní prvky v Krameterhofu

3.Rebel Farmer a návštěvníci

4.Ovocné plody Alp

5.Seppova zelenina a obilí

6.Byliny a koření

7.Stavby a čuníciDesign RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt

Zpět na úvodní stránku

"Je to umění s láskou a pokorou pečovat o Zemi jako o nádhernou zahradu ... 
... umění, které po dlouhou dobu spalo v našich srdcích"