"Stránky o ekozahradách a životním stylu respektujícím přírodní zákony, určené lidem, 
jimž zdraví naší planety není lhostejné." 

Úvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt

Výcvik permakulturních designérů
Vedené intenzivní sebevzdělávání, jehož cílem je stát se profesionálním návrhářem a tvůrcem ekozahrad, farem, plodících permakulturních společenstev a systémů. Získané znalosti lze využít i pro obnovu poničené zemědělské i volné krajiny, městské parky, školy, školky i jiné projekty.

Aktuální termín: Zatím není další termín naplánován, v roce 2014 určitě nebude.

        Pokud jste někdy uvažovali, že by pro vás permakultura mohla být více než jen zábava po práci, pak vám zde předkládám výzvu, kterou můžete, ale nemusíte přijmout. Můžete se rozhodnout stát se profesionály a učinit si ze svého koníčka či snu povolání. Mohu vám potvrdit, že přestat jednou provždy "pracovat" a začít se živit něčím co vás baví a čemu věříte že má smysl, stojí za to. Práce která vás baví se již nedá nazývat prací tak, jak je toto slovo dnes vnímáno. Hned teď v úvodu upozorňuji, že já z vás nemohu udělat profesionály a ani vám nezaručím, že vás permakultura bude živit nebo bavit. To je věc která záleží na osobním přístupu, motivaci, chuti, vnitřním nastavení či životním poslání každého z vás. Tento výcvik vám může "pouze" nabídnout nastavení životních okolností tak, abyste mohli začít cítit dostatečnou jistotu a uvědomělost k jakémukoliv dalšímu kroku, který vám bude blízký. Co vám mohu zaručit je velká dávka teoretických, praktických i duchovních dovedností, díky nimž budete moci přetvářet holá pole (nebo pouště) v zelené oázy, omšelé městské parky v jedlé, plodící a harmonicky fungující ekosystémy, nebo měnit běžné zahrady na ekozahrady. Permakultura ale zdaleka není jen o rostlinách, je to životní přístup, jenž se dá aplikovat na úplně všechny oblasti a lidské činnosti - výcvik tedy není jen o designu zahrad, i když ten je jeho hlavní náplní.

    Dříve než se rozhodnete pro permakulturu profesionálně, je potřeba pochopit, že není možné se ji jenom naučit, je potřeba ji žít, abyste mohli někomu dalšímu radit a pomáhat. S novým nastavením mysli i novým způsobem vnímání životních okolností můžete transformovat svůj dosavadní život v zajímavé dobrodružství. Nouzi či pouhé přežívání lze změnit v absolutní hojnost na všech úrovních, získávání peněz v příjemnou hru, bydlení a stavění v přínos pro Zemi a spolupráci s ostatními lidmi na oboustranně obohacující a prospěšnou zkušenost. I mnoho z toho je plnohodnotnou náplní výcviku (permakulturní filozofie i osobní rozvoj). Máme možnost sami si určovat své hranice, možnosti a svou realitu. Přijetí sama sebe jako tvůrce svého života a důležitého spolutvůrce a ovlivňovatele chodu naší lidské společnosti, je nezbytným předpokladem pro to, aby vám tento výcvik dával nějaký smysl. Svou roli v něm vnímám jako průvodce samostatných a silných jedinců, tedy vás, na vaší osobní a zcela originální cestě kterou si sami zvolíte. Myslím si, že právě díky tomuto přístupu může vznikat i zdravá týmová spolupráce pro veškeré tvoření. Jestli ještě váháte zda se přidat do "profesionální jednotky efektivního permakulturního nasazení" :-)) tak tady máte více informací:
    Hlavní cíle výcviku:
- umožnit zájemcům o permakulturu a ekozahrady efektivně a na úrovni začít dělat to co je baví jako životní práci
- vytvořit konkurenceschopnou alternativu současným trendům, které nerespektují přírodu a její zákony
- navázat na světové permakulturní hnutí
- umět aplikovat
metody přírodního hospodaření nejen do zahrad, ale i do měst, na farmy a do nového přístupu k zemědělství
- učit se vědomě žít ve své síle a podle svých představ
- pochopit principy fungování přírodních i člověkem sestavovaných ekosystémů (znalost rostlin, živočichů, krajiny...)
- vytvářet design, výsadbové plány, návrhy a projekty přehledně, jednoduše a srozumitelně
- dobře vyhodnocovat zakázky, vědět jak vyměřovat a nafotit terén

- umět komunikovat se zadavateli projektů a okolím pro získání potřebných informací

- zjistit, že je to vše jednodušší a intuitivnější než to vypadá
- dobře se pobavit a zregenerovat v partě bezva lidí s podobnou vizí
- dosáhnout osvícení při mulčování :-)    K obsahu výcviku:
Skládá se z:
- 5ti tří až šestidenních setkání s výukou a praxí  (plus tomu povinně předchází absolvování tří 3-denních kurzů)
- z toho dvě setkání probíhají celé v přírodě
- po celou dobu, i mimo setkání, probíhá vedené studium rostlin a prvků, plus vaše samostudium
- vypracovávání zadaných úkolů na základě právě probraných témat a skupin rostlin
- prezentování vypracovaných úkolů vždy během prvního dne při setkání
- ekozahradní praxe v terénu probíhá na pozemcích našeho vznikajícího permakulturního centra
- designérská praxe se cvičí nejen pomocí fiktivních úkolů, ale i v závěrečné fázi vypracováním projektu pro reálný pozemek se všemi komplikacemi a nástrahami, které k tomu patří.

    Strukturou i obsahem je celý výcvik originální, nekopíruje žádnou částí jakýkoliv jiný permakulturní kurz na světě a poskytne vám několikanásobné množství znalostí a dovedností, než oficiální celosvětově vyučovaný permakulturní designérský kurz (ten je 72 hodinový, vy budete mít po skončení výcviku za sebou přes 180 hodin čisté výuky uvnitř a venku, počítaje do toho i předchozí tři kurzy, na něž výcvik nedílně navazuje). Styl vytváření designu je mnou vytvořený a cílený pro české a slovenské klimatické podmínky. Respektuje odlišnosti nadmořských výšek a charakterově se lišících lokalit. Kromě materiálního designu obsahuje i duchovní a etické aspekty nezbytné pro tvoření v souladu s přírodou, lidskou společností, a pro komunikaci se zákazníkem. Podporuje i práci na sobě, tzn. osobní seberozvoj v ostatních životních oblastech. Závěrečné zkoušky probíhají formou vypracování a veřejného odprezentování reálného projektu.    Výsledek výcviku:
Úspěšné absolvování celého výcviku a závěrečné návrhářské zkoušky bude potvrzeno vydáním pěkně malovaného osobního certifikátu, který sice není nikterak oficiálně akreditovaný (častý dotaz), ale o to je hezčí při pověšení na zeď :-). Doba razítek a papírů stejně pomalu končí, smysl výcviku tedy, jak správně tušíte, v žadném diplomu nespočívá.
Díky již vytvořenému dobrému jménu a stále rostoucí popularitě těchto stránek věřím, že každý úspěšný absolvent výcviku, který se chce permakulturou začít živit, ocení umístění svého jména a kontaktu na veřejném seznam mnou garantovaných permakulturních designérů. Lidé se tak i přes tyto stránky dostanou na jakoukoliv vaši vlastní webovou prezentaci a budou vědět, že spolupráce kterou jim poskytnete, bude kvalitní a odborná. Sám z časových důvodů a kvůli svým životním prioritám již designérské služby nenabízím, ale zájemců je stále více každým dnem. Proto jsem velice rád, že je možno potenciálního zákazníka propojit s někým schopným, kdo zakázku rád přijme... a svět se zase o trochu víc nadýchne a zazelená. Osobně zastávám názor, že ekozahradu a rodový statek by si měl každý vymyslet a založit sám. Budoucnost permakulturních designérů vidím
především v obnově narušené krajiny, ozeleňování měst, sídlišť, parků, pozemků škol, školek, různých institucí i organizací a ve stavebnictví a zemědělství. Je ale zcela na vás, pro jaký směr se rozhodnete vy a jsem v souladu s tím, že pomoc se soukromými ekozahradami je v současné době užitečná a je pro každého permakulturistu cenným a zatím těžko nahraditelným zdrojem zkušeností a samozřejmě i důležitých financí. Absolventi mého výcviku z let minulých se již zdatně uplatňují v praxi. Pokud tuto stránku čtete a nechcete se stát designérem, ale spíše někoho takového hledáte aby vám pomohl, zde je seznam úspěšných, tzn. doporučených absolventů z minulých let: http://www.ekozahrady.com/permakulturni_designeri.htm    Zvažte před přihlášením:
- výcvik doporučuji pouze těm, kteří mají ještě vyšší ambice než "jen" vytvořit si design na vlastním pozemku (k tomu vedou jednodušší cesty, stačí absolvovat kurzy Design Jedlého Lesa, Design Rodových Statků, číst knihy a chodit do přírody)
- jedná se o druh podnikání, které je založené na jednání s lidmi, potřebujete umět vnímat jejich přání, potřeby, umět jim vyhovět ale stejně tak i odmítnout nebo usměrnit nereálná přání, někdy se designér dostává nechtěně či záměrně i do role osobního či rodinného psychologa, který lidem svou vnitřní jistotou pomáhá vykročit novým směrem...
- výcvik je kompletní a uznatelný jen po úspěšném absolvování všech jeho částí
- obnáší to dojíždění, finanční výdaje a také nemalou investici času, který si pro studium a setkávání musíte po celý rok (a v jiné formě i další roky) pevně vyhradit
- je potřeba mít chuť učit se nové věci a zároveň o všem přemýšlet vlastní hlavou
- jen část znalostí se dá předat na setkáních, hodně informací je nutné přečíst či vstřebávat doma, a pracovat ve volném čase na zadaných úkolech
- očekává se schopnost duševně i fyzicky pracovat jak individuálně, tak v týmu
- je dobré mít dostatečnou fyzickou i psychickou kondici pro práci a pobývání delší čas venku
- vyhrazuji si právo neudělit na konci výcviku někomu certifikát, pokud budu mít na základě osobních zkušeností (po kontrole dodaných úkolů, přezkoušení znalosti rostlin atd.) pochybnosti o jeho/jejích designérských schopnostech či znalostech, nebo pro mne nepřijatelných charakterových vlastnostech.
- výcvik je vhodný pro každého bez ohledu na věk, pohlaví a vzdělání (dokonce se stává, že lidé nedotčení současným vzděláním a dogmaty v zahradnickém oboru většinou chápou permakulturu mnohem snadněji)
- důležité ovšem je, aby každý účastník výcviku měl vlastní pozemek (zahradu, rodový statek) na kterém již aktivně hospodaří, pěstuje trvalky, sází dřeviny a aby se sám již vzdělával, prostě proto, že ho to baví
- před výcvikem je nutno u mne absolvovat kurzy Design Jedlého Lesa I. a II. a kurz Design Rodových Statků za účelem získání pevného základu pro hlubší studium, výcvik na ně navazuje a počítá s těmito znalostmi. Ve výcviku bychom to vše stejně museli absolvovat, takto si aspoň můžete vybrat pro vás vhodné termíny a na vstřebávání informací budete mít delší čas. Výcvik samozřejmě díky tomu bude kratší (a tím levnější) o tři výukové bloky.
- základní podmínkou je smysl pro humor, ochota čestně a otevřeně komunikovat a nadšení pro věc (ti kteří v tom vidí pouze východisko ze své životní nouze nebo komerčně zajímavý trend nemívají dostatek motivace výcvik dokončit, a já nemám motivaci je vést).
- pro pozdější uplatnění nabytých zkušeností v reálném světě je nutná osobní odvaha stát si za svými názory a jít i méně vyšlapanou cestou :-))    Lektoři a průvodci výcvikem:


Jaroslav Svoboda  Předávám vám v tomto výcviku maximum toho co vím a umím v oblasti permakultury, designu ekozahrad a a souvisejících oblastech.


Zuzana Hozhoni  Specialitou mé partnerky Zuzany je práce s lidmi, osobní rozvoj, odblokování porodních a jiných traumat. Více o její práci se v případě zájmu dozvíte na www.hozhoni.eu. Zuzana s vámi bude pracovat při některých důležitých momentech výcviku, jako je například prezentování vašich projektů, ale zaměří se na vás z trochu jiného hlediska než já, a pěkně do hloubky. Je to velký dar. Pro práci designérů a propagátorů (propagátorek) nových směrů a myšlenek nestačí jen získávat dostatek informací, ale i léčit a poznávat své vlastní nitro. Máte se na co těšit.    Dočetli jste to celé až sem, neodradilo vás to a chcete tento výcvik absolvovat?
    Další výcvik není momentálně naplánován ani vyhlášen, vy sami s ním ale můžete začít ihned. Všem Vám, případným zájemcům o jeho absolvování, začíná právě teď, čtením těchto řádků. Rozhodl jsem se přijímat do výcviku pouze zájemce, kteří se již permakulturou v praxi zabývají na svém vlastním pozemku (nejméně rok, ideálně několik let) a již si tvoří jedlý ráj pro sebe a svou rodinu. Tím pádem mají za sebou první ekozahradní krůčky jako je mulčování, sázení, výběr dřevin a trvalek pro své výsadby, plus zhmotněné rozhodnutí vydat se tímto směrem. Jako lektor jsem v minulých výcvicích mohl sledovat obrovské rozdíly mezi lidmi, kteří již na zahradě tvoří a baví je to, a těmi, kteří sice chtějí, ale ještě se k žádné vlastní praxi nedostali a mají jiné životní priority. Nejsnadnější je učit se designovat s rostlinami které znáte, jíte je (pokud jsou jedlé :-), se kterými "žijete". Až nečekaně velké množství lidí minulé výcviky nedokončilo, z různých důvodů. Někteří odpadli v průběhu, jiní neprošli u závěrečných zkoušek. Většinou se shodli, že neměli čas a životní prostor se intenzivnímu studiu věnovat, že to podcenili a čas který byl určen pro studium prostě utekl... Zvládnout a dokončit tento výcvik během roku jen tak "mimochodem", aniž by se tomu musel vyhrazovat extra čas a mít to jako jednu z hlavních priorit, může pouze člověk, který tím již dlouho žije, má základní znalosti ze samostudia a většinu rostlin již dobře zná z vlastní zahrady a z častých výletů do přírody. Proto jsem se po minulých zkušenostech rozhodl ušetřit trápení těm, kteří ještě nejsou připravení nebo plně rozhodnutí, a pro každý výcvik již probíhají přijímací zkoušky. Dalším důvodem pro to je fakt, že počet míst na tuto roční akci je omezený a předběžných zájemců bývá hodně. Nezáleží tedy na pořadí, jak brzy se přihlásíte, ale na tom jak motivovaní a reálně odhodlaní jste pro tuto svou životní cestu, a kolik již máte vlastní praxe.

    Kroky jimiž pro vás už nyní výcvik může začít:
  1. Máte zahradu či pozemek který vám patří, na němž můžete tvořit svůj nejdůležitější životní "projekt"? Pokud ne, krokem číslo jedna je si takové místo pro život pořídit. Po pěti letech vedení kurzů a práce s mnoha lidmi, i po své vlastní osobní zkušenosti, vám mohu zodpovědně říci, že pouze pronajatý pozemek, zahrádka u dočasného bydliště, zahrada na které vládnou rodiče či neekologicky smýšlející partner k cíli nevedou. Můžete si tam zkoušet různé techniky a hodně se naučit především o sobě a o vztazích, ale z dlouhodobého hlediska to nemá smysl - ekozahrada vás učí tím, že v ní dlohodobě a svobodně můžete žít a sledovat vývoj toho, co jste vytvořili. Základem pořádné ekozahrady je jedlý les, nebo na větším pozemku tvrdý sad (kaštanovníky, ořešáky...). Stromy rostou dlouho a čím jsou starší, tím jsou krásnější a více plodí. Na dočasném nebo někým jiným vlastněném pozemku nebudete nikdy mít opravdovou chuť navrhovat něco trvalého a vysazovat cenné, pracně sháněné a někdy drahé sazenice dřevin, které by mohly plodit až v době, kdy vy už budete někde úplně jinde. Jak byste chtěli navrhovat nádherné jedlé designy pro své zákazníky a zajišťovali tak blahobyt celým generacím jejich potomků, když vy sami byste to neměli? Mít vlastní pozemek pro život, na kterém si můžete svobodně tvořit a sázet co chcete, je základ! Dodá vám to stabilitu, zkušenosti, i motivaci. Pokud takový pozemek ještě nemáte, je mi líto, ale výcvik by byl v této fázi pro vás předčasný, málo uzeměný krok.
  2. Můžete kdykoliv absolvovat kurzy Design Jedlého Lesa I. a II a Design Rodových Statků (DRS). Jsou nedílným předpokladem pro účast na výcviku (absolvovat je před výcvikem tedy stejně musíte). Plnohodnotně vás naučí vytvořit si design svého vlastního pozemku. Kdo nechce být designérem z povolání, může si s tím vystačit (+ samozřejmě samostudium dalších a dalších rostlin které ho/jí zaujmou). To co se učíme na DJL I.,II. a DRS bylo dříve už součást výcviku, nyní tím všem usnadňuji rozhodování, jestli je to pro ně ten pravý směr a zda chtějí jít ještě dál. Samotný výcvik bude díky znalostem z těchto kurzů snazší a kratší.
  3. Studium tematických knih - seznam doporučené literatury je zde.
  4. Pracovat na sobě a svých vnitřních blocích. Ten kdo si myslí, že je úplně dokonalý a vše má vyřešené, na tom může být úplně nejhůř. Jsme mistry ve vytváření si různých společenských masek abychom obstáli před ostatními i před sebou samými (to nás od narození učí rodiče, potom školy a celé současné i minulé společenské nastavení), ale tyto masky selhávají právě ve chvíli, kdy nejvíce potřebujeme být v kontaktu se svými opravdovými schopnostmi, svou tvořivostí, volností a hojností - vlastnostmi a dary, které bychom mohli mít úplně automaticky. Co se nedávno považovalo pouze za esoteriku a "duchovno" už čím dál více prosakuje do života mnoha lidí jako základní nutnost (možná se to netýká těch, kteří žijí každý den život mezi svým pracovištěm, supermarketem a gaučem před televizí, ale jen oni vědí, jestli je takový život pro ně zároveň hluboce naplňující). Chcete žít v hojnosti, přitahovat si dobré zakázky a zákazníky? Hodnotíte se podle toho jak vás vnímají druzí? Cítíte se být svobodní? Dáváte si svolení nechodit každý den do práce? Máte zázemí pro svou tvorbu a pro život? Máte dostatek peněz? Máte fungující partnerské, rodinné i přátelské vztahy? Myslíte si, že vaše životní problémy vám vytváří někdo jiný než vy sami? Píši zde o tom proto, že i já sám u sebe stále objevuji nové a nové "záseky" které různými metodami čistím, řeším a vědomě přijímám a potom najednou vidím, co jsem dříve ani netušil, že vidět mohu :-)). Všichni jsme do značné míry zformátovaní, na tom je založeno fungování tohoto společenského celosvětového systému. Tento systém je v rozkladu, krásně se začíná kompostovat, a to jediné co nám jako životní jistota zbývá, je naše opravdové já, ukryté tam někde hluboko pod nánosy lží a manipulací, kterými nás začali krmit hned jak jsme se narodili. Kdyby tomu tak nebylo, lidé by přemýšleli vlastní hlavou a nic jiného než permakultura by kolem nás ani být nemohlo. Ani by se tomu permakultura neříkalo, byl by to prostě život řízený zdravým rozumem - ten devastaci životního prostředí určitě nezahrnuje. Cesta sebeobjevování a osobní transformace je zajímavá, někdy bolestná a nepříjemná, ale přináší obrovské odměny. Lze ji podnikat mnoha způsoby, metod je hodně (přepis vlastního porodu, rodinné konstelace, NLP, kineziologie, práce s podvědomím, řízené meditace, studium knih, workshopy, duševní práce na "světelných rovinách", ho´oponopono, vlastní způsoby...)  Ne každý je na vnitřní práci a změny připraven, ale po několika odvedených výcvicích a zpětných vazbách od absolventů je jasné, že práce permakulturního designéra je poměrně závažné vykročení z davu, při kterém je třeba stát pevně na vlastních nohách a to samo o sobě přináší potřebu velké vnitřní změny pro většinu lidí. Práce na osobním rozvoji, v různých formách, byla pro každého účastníka nedílnou, i když třeba ne úplně plánovanou součástí výcviku. 
  5. Až bude výcvik na tomto webu vyhlášen, budete si moci napsat o další organizační informace a o dotazník (ten obsahuje i zadání vstupního projektu ke zpracování, v rámci vědomostí po již absolvovaných kurzech DJL). Dle vyhodnocení vypracovaného úkolu proběhne sestavení elitní perma-výcvikové skupiny pro následující výcvik.
J.S.


 

 

  
(fotografie z minulého výcviku od jeho účastníků)

Zde je seznam úspěšných absolventů za minulé rokyÚvodní Ekozahrada Rostliny Kurzy Doporučuji Kontakt