Větší než zahrada, menší než farma, krásnější než sad a úrodnější než pole.

Design RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt


Terasy a výsadba pro zúrodnění hory
Sepp Holzer, Krameterhof 2006

1.díl fotoseriálu

Nejen u nás, ale i v Alpách byly původní smíšené a listnaté lesy nahrazeny komerčními smrkovými monokulturami. Tolik smrků tu nikdy přirozeně růst nemělo. Půda se vyčerpává, netvoří se nový humus a smrky plochými kořeny nezabrání erozi. Zde jsou vidět protější obnažené kopce po řádění vichřic. Podle lesnických výzkumů stačí tři generace smrků po sobě, a z dříve úrodné půdy na úbočích hor zbudou jen skály s trochou kyselé hrabanky a (s)poušť.

Dříve humózní půda nasákla vodu z přívalových dešťů jako houba a i v sušších měsících z toho žila a bujela veškerá vegetace. Smrkové lesy nemají tuto absorpční schopnost, voda se valí do údolí a řeky se vylévají do měst. Lidé místo obnovy původních lesů začali budovat betonové přehrady (jedna menší je na obrázku).

U Holzerů na to šli jinak. Jejich "hory" jsou ve srovnání s okolím rajskou oázou. Žádné monokultury, jen permakultura.

Svahy jsou pokryté obrovskou rozmanitostí ovocných i lesních stromů.

Sepp Holzer vytvořil pomocí bagrů po vrstevnicích terásky a terasy, které dokonale zachycují dešťovou vodu, humus a dobře se na nich pěstuje všechno - sady, lesy, zelenina, obilí ... a dokonce ryby a raci.

Vzhledem k tomu, že prý porušil všechna pravidla konvenčního zemědělství, přezdívku "Rebel Farmer" nemá náhodou. Dokud to osobně nedokázal, nikdo by nevěřil, že v nadmořské výšce 1500m porostou a budou plodit ovocné stromy. Má na to své finty od výsadby až po péči - ta péče spočívá v tom, že je nechá bez mučení volně růst na svém pozemku :-). 

Velmi důležitá jsou jeho "rostlinná společenstva", ve kterých se jednotlivé rostliny navzájem podporují. Díky tomu vlastně v přírodě neexistuje "plevel" a "škůdci". Tyto termíny se uplatní jen pro lidmi nastolené neharmonické polní podmínky, kde to někdo od začátku tak trochu "zvoral".

Na těchto svazích by stálo za to ještě hodně zkoumat a pozorovat, protože někde mu to roste už desítky let a vzniklo mnoho zajímavých kombinací rostlin a krásných zákoutí. Z našeho hlediska (jedno- a více hektarové rodové statky) design výsadby jednotlivých stromů příliš nepromýšlel a spíše nechává výběr na přírodě. Na jeho více než 40 hektarech si to ale na rozdíl od nás může klidně dovolit.

 

Text a foto: Jaroslav Svoboda, 2006

1.Terasy a výsadba pro zúrodnění hory

2.Vodní prvky v Krameterhofu

3.Rebel Farmer a návštěvníci

4.Ovocné plody Alp

5.Seppova zelenina a obilí

6.Byliny a koření

7.Stavby a čuníci

Design RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt

Zpět na úvodní stránku

"Je to umění s láskou a pokorou pečovat o Zemi jako o nádhernou zahradu ... 
... umění, které po dlouhou dobu spalo v našich srdcích"