Větší než zahrada, menší než farma, krásnější než sad a úrodnější než pole.

Design RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt


Seppova zelenina a obilí
Sepp Holzer, Krameterhof 2006

5.díl fotoseriálu

 

Bohatá úroda rozmanitých zelenin na úbočích Alp je celkem překvapující.
Sepp terasy k tomu určené osévá desítkami osvědčených druhů trvalek a jednoletých plodin.
Veškerá semena jsou z jeho produkce. Zeleniny se různě kříží, vznikají nové druhy ... 

Aby se dalo každoročně sít, je nutné mít trochu zkypřenou půdu. V permakultuře se neryje ani neorá.
V malém měřítku na to máme své způsoby, ve velkém na to Holzerovi mají speciální prasátka (viz v jiné části fotoseriálu). Na omezenou dobu je pouští do jednotlivých částí, kde připraví půdu pro nové výsevy a ještě se pěkně vykrmí.

Vzali jsme si  z vyvýšeného záhonu jedinou ředkev (spíše to bylo něco mezi vodnicí a tuřínem)
a dojídali jsme ji s přáteli ještě k večeři na hotelu. 

Mnoho plodin se vysévá či rozmnožuje kořeny a hlízami samo.
Tady je topinamburový les, čuníci je mají moc rádi
(my taky - pozn. autora).

Veškeré pěstování tedy probíhá formou polykultury, tzn. mnoho druhů roste společně v harmonii
a navzájem si zajišťují vláhu, stín, živiny atd. Plevel neexistuje.

Kdo neví jak kvetou a plodí různé zeleniny, mohl by to za plevel omylem považovat.
Semena (lusky) ředkviček jsou přitom někdy ještě chutnější než ředkvičky samotné.

Správná polykultura má obsahovat i vonné byliny a koření.

Toto není tráva, ale mladé obilí. Pěstuje se zde stará ruská odrůda, která nebyla nikdy "zkažena" šlechtěním pro polní mechanickou sklizeň. Roste po mnoha částech farmy společně s dalšími starými odrůdami a vzájemně se kříží a mutují v ještě lepší odrůdy s více řadami zrn na klase. Sklízí se tradičně ručně přesně tolik, kolik je potřeba, zbytek se nechá pro zvířata na místě.

Tyto odrůdy jsou ideální pro bezorebné metody pěstování obilí (dle návodů od M.Fukuoky a M.Bonfilse),
takže jsme neváhali využít svolení ke sběru osiva pro vlastní potřebu.

 

Text a foto: Jaroslav Svoboda, 2006

1.Terasy a výsadba pro zúrodnění hory

2.Vodní prvky v Krameterhofu

3.Rebel Farmer a návštěvníci

4.Ovocné plody Alp

5.Seppova zelenina a obilí

6.Byliny a koření

7.Stavby a čuníci

Design RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt

Zpět na úvodní stránku

"Je to umění s láskou a pokorou pečovat o Zemi jako o nádhernou zahradu ... 
... umění, které po dlouhou dobu spalo v našich srdcích"