Větší než zahrada, menší než farma, krásnější než sad a úrodnější než pole.

 Filosofie RS  Design RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt

Zemské vyzařování, linie a zóny

    Planeta Země je živý organismus, který vyzařuje různé energie. Dá se říci, že všechny její energie jsou k něčemu dobré a mají svůj smysl v harmonickém řádu fungování přírody. S přírodou dokonale spojení tvorové, jakým býval i člověk, dobře cítí, jaké místo jim dělá dobře a kde se uloží k regenerujícímu spánku, a kde naopak moc dlouho pobývat dobré není. Všichni v sobě tento jemný senzor máme, bohužel mohl být zahrabán pod haldou nových, s opravdovým žitím moc nesouvisejících civilizačních návyků a nánosů, proto jsme o něm ani nevěděli. Chcete-li své jemné napojení a vyladění na přírodu obnovit, můžete se pročistit například zdravější stravou která neotupuje mysl a tělo, tam to často začíná, aby bylo vůbec možno pokročit dále. Vnímání se zbystřuje delšími pobyty v přírodě, komunikací se svým nitrem, různými čistícími a meditačními technikami a žitím dle své nejhlubší pravdy a v souladu se svým vyšším posláním v tomto životě. Člověk který plně vnímá, už možná nepotřebuje žádnou vědu ani oficiální zdůvodnění pro určité jevy. V případě, že tomu tak ještě není a naše "modernizovaná" mysl prioritně ovládá naše životy, pak přijdou k dobru i technické informace, které neviditelné světy našemu vědomí přibližují.

    Musím vás však ještě varovat - ve chvíli kdy prohloubíte svou citlivost, vám začne silně vadit vyzařování mobilních telefonů které máte delší čas u hlavy, různé vysílače a přenosné internetové modemy. Běžný člověk to nevnímá, citlivého člověka to však nesmírně fyzicky irituje a odpuzuje. Projevuje se to například tlakem či bolestí v hlavě, stresem a podrážděnými reakcemi. Tato zařízení nám na jednu stranu usnadňují komunikaci, na druhou stranu nám v mozcích otupují a mrzačí centra, která by byla schopna komunikovat navzájem na telepatické úrovni a pronikat do jemnějších rovin bytí. Lidstvo se v této době rychle otevírá novým schopnostem a vypadá to, že technologická produkce tomu má za úkol co nejvíce bránit. Je tedy též v našem zájmu se před škodlivým zářením přístrojů a elektrosmogem ochránit jak jen to jde. Elektrosmog a škodlivost jakéhokoliv vyzařování přístrojů lze též měřit virgulí nebo kyvadlem (i oficiálními měřícími přístroji, není to tedy nic iluzorního). Směru který se tím zabývá se říká radiestézie.

    Následující informace o liniích prosím neberte jako dogma ani jako definitivní tvrzení. Jsou zde jen jako podnět pro vaše vlastní bádání, přehodnocení a inspiraci. Všechny tyto linie jsem se naučil měřit, o jejich existenci tedy nepochybuji. Jejich vlastnosti však osobně podrobně zmapované a detailně procítěné ještě nemám, informace zde uvedené pocházejí z různých zdrojů, od jiných učitelů a citlivých lidí kteří je měří a hledají. Za jejich správnost tedy neručím a ani tyto údaje nepovažuji za zásadní. Nicméně mi připadalo divné, že se o tak důležitém tématu poměrně málo ví a většina lidí o tom ani nikdy neslyšela, ačkoliv to přímo ovlivňuje každodenní životy nás všech.

    Pod vedením někoho zkušeného se může úplně každý za jediný den naučit tyto zóny měřit s pomocí jednoduché virgule z ohnutého drátu. Pro přesné a spolehlivé výsledky je samozřejmě nutno pravidelně dále měřit a svou citlivost a zkušenosti praxí prohlubovat.Hartmann linie

    Zemské siločáry vedoucí severo-jižně a východo-západně. Prý fungují jako komunikační systém mezi kosmickými energiemi a Zemí a člověkem a Zemí. Střídavé linie jsou nabité záporně nebo kladně a místa kde se kříží mohou způsobovat problém, pouze kočky je vyhledávají. Není ideální sázet stromy přímo na bod křížení, nebo na něm spát. Hartmann linie působí jako radiační stěny stoupající kolmo ze země vzhůru. Každá je 21 až 30 cm široká (při suchu méně, ve vlhku více), severo-jižní se opakují po cca 2m, zatímco východo-západní po 2,5m. Mezi nimi je neutrální zóna. Severo-jižní má "jin" energii (chladná, zimní, pomalá, vlhká) zatímco východo-západní mají "jang" energii (horká, letní, rychlá, suchá). S-J Hartmann je prý 4x silnější nežli V-Z Hartmann. Linie nejsou pevně zakotvené stále na stejném místě, lehce se mění dle fáze měsíce, mohou se přizpůsobovat strukturám (zdem prý do 20° pootočení a max. o 60cm) a zásahům do podloží. Do výšky se Hartmann struktura opakuje také, v patrech. Hartmann se díky svým pohybům nemá měřit od 6:00-10:00 a 18:00 až 22:00 zimního času (7:00 až 11:00 a 19:00 až 23:00 letního času). Též se nemá měřit když je úplněk nebo nov, protože není přesně na svém místě. Od 0:00 do 3:00 je všeobecně záření zón zesílené. Tyto zóny prý reagují na lidskou psychiku a zahušťují se tam kde jsou lidé ve stresu a napětí. Na takovém místě se pak nedá dlouhodobě přežívat. Jsme-li harmonicky naladěni, Hartmann linie na nás údajně nemají negativní vliv. Slaměné matrace prý negativní vlivy záření odrušují svými dutými stébly. Matraci je potřeba každý rok měnit (naplnit čerstvou slámou, nejlépe vlastní nebo z bio produkce).


    Curry linie

    Curry linie jsou elektricky nabité siločáry přírodního původu. Vedou diagonálně ke světovým stranám, křížením vytváří kladná a záporná pole, jako šachovnice. Pole jsou velká cca 3,5x3,5m. Pásy které je oddělují jsou široké cca 60cm (30cm tvoří kladná část a 30cm záporná). Plusové pole je dobré na odpočinek, jemně nás dobíjí a regeneruje. Záporné pole mírně energii odčerpává, ale není to nic výrazně škodlivého. Samotné linie nejsou problémem, nemělo by se však ležet na středu pásu, který by tělo půlil svou energií na plus a mínus. Též nevhodná jsou místa kde se pásy kříží.
Ale není to ještě takový problém jako v místech, kde je Hartmann i Curry díky nějaké anomálii přímo na sobě. Zatímco Hartmann zóny se nevyužívají k léčení, kladné Curry zóny takto využít prý lze (osobně s tím zkušenosti zatím nemám).
Všeobecně se tvrdí, že v květnu Země vydávává nejléčivější síly, ozdravné energie z ní vycházejí na 100%. Proto je dobré hodně chodit venku bosí, sedět a ležet na zemi, trávit čas v přírodě, meditovat, mít hodně času na sebe a dělat to co vás baví. To samozřejmě platí univerzálně, nejen v květnu. :-)    Sv. Jiří

    Silné linie široké cca 2,8m vedoucí krajinou severo-jižně a východo-západně (není to ale úplně přesné, prý se odklání od severu o 8° doleva). Každý Svatý Jiří je doprovázen rovnoběžně po obou stranách Ley liniemi, které jsou široké cca 1m. Pásy Sv. Jiří nejsou ve svém vyzařování všechny stejně silné. Běžné pásy Sv. Jiří se opakují každý 100m. Někde jsou ze zatím neznámých důvodů více zhuštěné nebo rozvolněné (50-150m rozestupy). Nejslabší pás Sv. Jiří má od sebe Ley linie vzdálené do 5m. Silnější má Ley linie do 15m a opakuje se v krajině obvykle po 1km až 1200m. Ještě silnější má Ley linie vzdálené do 40m a opakuje se v krajině po cca 4 až 5km. Nejsilnější mají Ley linie vzdálené do 80m a vyskytují se někdy po 100km.

    Sv. Jiří člověka regeneruje, ale jen při krátkém pobytu, max. 3 hodiny. Můžete tam tedy vybudovat altánek nebo sezení pro kratší používání a meditace. Delší pobyt může škodit. Při spánku se člověk po 2 hodinách budí, časem mohou nastávat zdravotní problémy. Velmi nevhodné je spát přímo na okraji této zóny. V průměru min 16m kolem běžného křížení Sv. Jiří a jeho Ley linií (měřeno od úplného středu Jiřího) není dobré stavět dům. U silných je to ještě dále. Spaní na Ley linii odčerpává energii. Není to příliš škodlivé, ale prý se člověku neregeneruje jeho záporná polarita.

    Linie Sv. Jiří a Ley linie odjakživa určovaly umisťování posvátných a rituálních míst - naši předkové je dobře vnímali. Dá se změřit, že kultovní a náboženské stavby stojí právě na těchto místech. Nejvýznamější kultické budovy jsou na těch úplně nejsilnějších liniích, běžné kostely na těch méně silných (nikoliv však nejslabších). Dříve tam pravděpodobně bývaly přírodní chrámy a posvátné hájky, které rozpínání církve záměrně likvidovalo a "zašpuntovalo" svými stavbami, pravděpodobně kvůli získávání moci a odpojování lidí od jejich přírodních kořenů (zřejmě v podobné náladě ve které probíhal hon na čarodějnice, křížové a misionářské výpravy a pálení knihoven s moudrostmi předků). Velmi silné linie Ley a Sv.Jiří prý slouží jako energetické sběrače informací a mohou ovlivňovat vědomí. Jejich obsazení tedy bylo záměrné a strategické. Možná proto se dodnes o těchto liniích tak málo ví.

    Sv.Jiří má podobné vibrace jako voda a lze si ho při měření v terénu i s vodou splést. Odhalit, že to není voda nebo nějaký zlom někdy můžete podle toho, že jde stále rovně dle světových stran. Možná proto méně zdatní hledači vody tvrdí, že našli vodu, ale při provádění vrtu nikde není ani kapka. Obráceně také může vznikat při měření pocit, že těch Jiřích je tam nějak moc.


    Dále můžete měřit geologické pukliny a zlomy, ze kterých též může vycházet pro člověka negativní záření, hledat podzemní prameny a jejich směr toku a křížení. Nad vodou také není dobré spát. Říká se ale, že nejlepší místo pro zasazení ořešáku je právě nad křížením vodních podzemních toků. Záření podzemní vody, puklin a jiných zón jde vertikálně i trychtýřovitě šikmo vzhůru a s výškou nemizí, naopak může sílit. Proto žití ve výškových budovách a vyšších patrech vůbec nemusí být zdravé.


    Pro nalezení nejlepšího místa k postavení domu se měří tzv. homogenita. To znamená, že měřením v terénu naleznete místo bez geologických zlomů, pramenů, dále od zón Sv.Jiří. Výhodou je, když žijete na větším pozemku a máte vůbec na výběr. Potom se při konkrétním rozvrhování stěn a místností proměřují Hartmann a Curry zóny - ty jsou všude, chceme se však vyhnout jejich křížením pod postelí a na místech kde trávíme hodně času. Nejlepší prý je, když Hartmann skončí přibližně se stěnou a spíme v kladném Curry čtverci. Je otázkou nakolik těmto věcem dáme důležitost a budeme je opravdu důkladně měřit, nebo se vnitřně pročistíme a necháme své tělo, aby si nejlepší místo v pokoji nebo domě samo vybralo. Ideální je být v dobré pohodě, a při radostném naladění si vnitřně naprogramovat, aby podvědomí řešilo tyto záležitosti automaticky pro vaše nejvyšší dobro (při negativním naladění to může člověka táhnout i na špatné místo). Pak třeba máte chuť přemístit postel jinam, aniž byste měli nějaký logický důvod proč to děláte. Někdy mnohem větší problém k řešení, než jsou zemské zóny, je elektrosmog. Vedení drátů ve zdech u postele, elektrické zástrčky, kabely, mobily, modemy, bezdrátová zařízení, počítače, vysílače a škodlivé materiály ze kterých se staví domy...

    V tomto článku jsou veškeré informace které vím, měření některých zón vyučuji na kurzech "Přírodní cesta", měření ani konzultace na zakázku z časových důvodů neposkytuji.

Text a foto: Jaroslav Svoboda

Odkazy na další informační zdroje:

www.biocentrum.sk

http://elektrosmog.blog.cz

http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4530

 Filosofie RS  Design RS  Přírodní hospodaření Inspirace  Kurzy  Kontakt

Zpět na úvodní stránku

"Je to umění s láskou a pokorou pečovat o Zemi jako o nádhernou zahradu ... 
... umění, které po dlouhou dobu spalo v našich srdcích"